Aanmeldformulier
Contact

TALENT

Waarom coaching van belang is?

Na het anderhalf uur durend gesprek naar aanleiding van de ACT®-meting, kan een ontwikkelingsvraag ontstaan. In het geval dat de klant bijvoorbeeld verder wil onderzoeken wat zijn of haar potentieel is, hoe hij of zij bepaalde competenties verder kan ontwikkelen of hoe hij of zij zich verder kan ontwikkelen. Tijdens een vooraf bepaald aantal coachingsessies doorloopt een coach van myHBM het bewustwordingstraject van de klant. Deze coacht gidst de klant door zijn of haar talent en geeft antwoord op de ontwikkelingsvraag.

Aan het einde van de coaching periode zijn klanten veel zelfbewuster, wat er uiteindelijk voor zal zorgen dat hij of zij gelukkiger is en zijn of haar eigen talent kan bijdragen aan een succesvolle organisatie. Coaching is er voor iedereen die naar aanleiding van de ACT®-meting vragen heeft.

Stapsgewijs:

1. Binnen vijf dagen na het invullen van de ACT®-meting wordt het vervolggesprek gepland
2. Indien er tijdens dit gesprek blijkt dat er behoefte is aan coaching, wordt deze in gang gezet
3. Coaching start binnen vijf dagen na het eerste gesprek en wordt verspreid over een vooraf bepaald aantal coaching sessies
afspraak plannen

ERVARINGEN MET myHBM HEALTH & TALENT

Ik was mezelf aan het verliezen omdat ik alleen nog maar gedachtes en aandacht had voor mijn werk. Ik heb geleerd hoe ik dicht bij mezelf kan blijven staan en dat voelt nog steeds heel verlichtend. Hier ben ik dankbaar voor.

Begeleider B, Stichting Radar

myHBM is voor mij en voor Zuyderland Thuiszorg de intrinsieke motivatie van de mens achter de naam (in ons geval Lonneke en Roland), die oprechte interesse toont in onze vraag, goed luistert naar onze behoefte, zich inleeft in onze organisatie en samen met ons het pad bewandelt om naar goede oplossingen te komen. Geen franje, gewoon samen.

Ingrid van der Veld, directeur, Zuyderland Thuiszorg

Vanaf de eerste kennismaking enthousiast over myHBM en de ACT meting.  Het gaat over de hele mens, niet goed niet slecht maar met eigen talenten en gevormd door ervaringen van jongs af aan. De ACT meting heeft mij inzicht gegeven. En dat gun ik iedereen: energiek  en met plezier doen waar je goed in bent. Marlies Roijakkers, HRM adviseur Bureau Jeugdzorg Limburg.

Marlies Roijakkers, HRM adviseur, Bureau Jeugdzorg Limburg
Radar
Bureau Jeugdzorg
QPark
Laurentius Ziekenhuis
VieCuri
Wonen Limburg
Zuyderland Ziekenhuis
MIFA
Verdeler