Aanmeldformulier
Contact

TALENT

Waarom coaching van belang is?

Na het anderhalf uur durend gesprek naar aanleiding van de ACT®-meting, kan een ontwikkelingsvraagstuk ontstaan wanneer de klant bijvoorbeeld wil onderzoeken wat zijn of haar potentieel is, hoe hij of zij bepaalde competenties verder kan ontwikkelen of hoe hij of zij beter in eigen kracht kan worden gezet. Tijdens een aantal coachingsessies doorloopt een coach van myHBM samen met de klant het uit vier stappen bestaande proces van de Circle of Change: zelfreflectie, bewustwording, beslisruimte en verantwoordelijkheid. Reflectie op onbewust handelen is de kern van human being management, hierdoor komen innerlijke patronen aan de oppervlakte waardoor deze doorbroken en aangepast kunnen worden hetgeen leidt tot het krijgen van meer energie en een groter ervaren gevoel van competentie.

Na afloop van een coaching is de klant veel zelfbewuster wat er uiteindelijk toe zal leiden dat hij of zij gelukkiger is en met zijn of haar talenten op een succesvollere manier kan bijdragen aan een organisatie. Coaching is er voor iedereen die naar aanleiding van de ACT®-meting een ontwikkelvraagstuk heeft en daarin begeleid wil worden.

Stapsgewijs:

1. Na het invullen van de ACT®-meting wordt het vervolggesprek op korte termijn gepland
2. Indien tijdens dit gesprek blijkt dat er behoefte is aan coaching, wordt deze in overleg opgestart
3. Deze coaching start op een zo kort mogelijke termijn en wordt verspreid over een vooraf bepaald aantal coachingsessies
afspraak plannen

ERVARINGEN MET myHBM HEALTH & TALENT

Ik was mezelf aan het verliezen omdat ik alleen nog maar gedachtes en aandacht had voor mijn werk. Ik heb geleerd hoe ik dicht bij mezelf kan blijven staan en dat voelt nog steeds heel verlichtend. Hier ben ik dankbaar voor.

– Begeleider B, Stichting Radar

myHBM is voor mij en voor Zuyderland Thuiszorg de intrinsieke motivatie van de mens achter de naam (in ons geval Lonneke en Roland), die oprechte interesse toont in onze vraag, goed luistert naar onze behoefte, zich inleeft in onze organisatie en samen met ons het pad bewandelt om naar goede oplossingen te komen. Geen franje, gewoon samen.

– Ingrid van der Veld, directeur, Zuyderland Thuiszorg

Vanaf de eerste kennismaking enthousiast over myHBM en de ACT meting.  Het gaat over de hele mens, niet goed niet slecht maar met eigen talenten en gevormd door ervaringen van jongs af aan. De ACT meting heeft mij inzicht gegeven. En dat gun ik iedereen: energiek  en met plezier doen waar je goed in bent.

– Marlies Roijakkers, HRM adviseur Bureau Jeugdzorg Limburg.

Ik heb My HBM ervaren als een fijne sparringspartner in een voor mij moeilijke tijd. Het is een wereld van verschil hoe ik het traject ben gestart en hoe ik het traject heb afgesloten. Tijdens mijn sessies is er goed naar mij geluisterd en heb ik de juiste handvatten gekregen om mijn stress symptomen te signaleren en te tackelen. In slechts een paar maanden tijd ben ik weer terug de oude geworden. Of misschien zelfs wel een oplettendere versie van mezelf. En daar ben ik dankbaar voor.’  

– Anoniem

“Omdat ik last had van hoge werkdruk ben ik door mijn bedrijfsarts  naar MyHBM health en talent doorverwezen. Door letterlijk uit te schrijven hoe ik me voelde, wat ik dacht en hoe ik handelde in stressvolle situaties, heb ik meer inzicht gekregen in mijn actie- reactie patronen. Deze training heeft me geleerd beter te reflecteren op mijn eigen handelen en heeft me laten zien welke “verborgen“ competenties ik verder kan ontwikkelen.

Ik heb deze training als zeer oplossingsgericht en prettig  ervaren.”

– Ted de Win

“MyHBM kenmerkt zich door een directe, open, transparante aanpak in de zoektocht naar de juiste mensen op de juiste plek. De professionals van MyHBM slagen er vervolgens in deze zoektocht samen met deze mensen voort te zetten.

Dankzij hun instrumenten en analyses worden mensen in staat gesteld zichzelf beter te leren kennen in de context van hun omgeving, zichzelf bewust te worden van potentieel en valkuilen, om daarna ook het beste uit zichzelf te halen.

De aanpak, het enthousiasme en de expertise van het team zorgen ervoor dat MyHBM snel een beeld krijgt van een organisatie, de mensen voor zich kan winnen hetgeen belangrijke ingrediënten zijn voor het maatwerk dat wordt geleverd.”

– Liesbeth van Dijk

MyHBM Health & Talent heeft mij inzicht gegeven in ‘mijn overdrives’ en ‘mijn tekortkomingen’. Die wist ik zelf al wel, maar ermee leren omgaan in de dagelijkse praktijk is pittiger dan ik vooraf dacht.

Meedenken, inleven, confronteren en weer opstaan hebben mij een stap verder gebracht.

Nu kan ik het zelf…

– Anoniem

Verdeler